Práca so súbormi v C#

V tomto krátkom tutoriáli si ukážeme základné funkcie pre prácu s textovými súbormi v jazyku C#. Založte si nový projekt vo Visual Studiu, bude to konzolová aplikácia. Budeme používať dve triedy - StreamWrittter a StreamReader. Obe triedy sa nachádzajú v namespace System.IO, a tak si ho pridáme na začiatok nášho súboru. Začneme zápisom. Všetok kód budeme písať do metódy "Main".

Blok using

Blok using má v tomto prípade úplne iný význam ako pri vkladaní namespace na začiatku súboru. Všetok nasledújuci kód týkajúci sa zápisu do súboru budeme písať práve do tohto using bloku, ktorý zabezpečí, že po ukončení práce so súborom sa prepojenie naň automaticky ukončí. V prípade, že by sa spojenie neukončilo, a pokúsili by sme sa súbor napríklad vymazať, neuspeli by sme a Windows by nám zobrazil hlášku, že súbor nie je možné zmazať pretože je používaný iným procesom.

Vytvorenie nového súboru

Pre zápis budeme používať triedu StreamWriter. Vytvoríme si premennú (objekt) typu StreamWriter, do ktorej sa pomocou kľúčového slova "new " uložia informácie o súbore, konkrétne jeho názov aj s príponou typu string a bool hodnota true, ktorá zabezpečí, že v prípade existencie súboru sa jeho obsah nezmaže, ale nový zápis sa pripíše na koniec súboru. Touto syntaxou sme vytvorili súbor "subor.txt" v zložke s .exe našej aplikácie.

Zápis do súboru

Zápis do súboru je veľmi jednoduchý - metódou WriteLine volanej na objekte writer zapisujeme jednotlivé riadky podobne ako výpis do konzoly.

Čítanie zo súboru

Čítanie súboru je veľmi podobné zápisu, s tým rozdielom že použijeme triedu StreamReader a metódu ReadLine(). Ak sa pokúsíme čítať zo súboru, ktorý neexisuje, program spadne s chybou.

Cyklus while sa bude vykonávať dovtedy, kym program neprečíta posledný riadok súboru. V našom prípade si každý riadok súboru najskôr uložíme do premennej a potom vypíšeme do konzoly.

Celý projekt je k dispozícii na stiahnutie.

Prihláste sa a získajte prístup k prémiovému obsahu


Komentáre


Lukáš Šimoník

Super tutorial

2021-06-04 15:26:35


Naprogramoval: Lukáš Šimoník, © softlukas.sk 2021, kontakt: lukas.simonik[zavináč]softlukas.sk

Vytvorené pomocou bootstrap šablóny, https://getbootstrap.com