Zoznam projektov


Data Uploader

Aplikácia na jednoduchú správu zálohovania dát

View details »

15. 01. 2021

Roll & Ball game

Hra vytvorená v unity, ktorej cieľom je pomocu šípok pohybovať guľou a zozbierať tak všetky kocky

View details »

14. 08. 2020

Triedenie fotiek

Aplikácia umožňujúca zoradiť fotky na vašom PC do adresárov podľa ich názvu

View details »

11. 08. 2020